TAPU

Tapu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce verilen arsa ve bağımsız bölümün tapu sicil kütüğündeki adres, konum, sahiplik ve sicil bilgileri gösteren belgedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), 1847 yılında Defterhane-i Amire olarak kurulan en eski kurumlardan biridir ve Osmanlı İmparatorluğu’nun genç Türkiye Cumhuriyeti’ne miras kurumudur.

Tapu sicillerini arşivleme yetkisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne aittir ve resmi kurumun tapu teslim ofisleri Türkiye’nin her şehrinde bulunmaktadır. Tapu belgesini kaybetseniz de sorun değildir, tapu sicil kütüğündeki bilgiler asıldır. Tapu tescil nakil ve bu müdürlük tarafından arşivlenir.

Türkiye’deki bütün mülkler mülkiyet hakkı sunar. Kendi mülkünüze sahip olduğunuzda, siz ve aileniz mülkünüzün tüm haklarına sahip olursunuz.

Türkiye'de 3 çeşit tapu bulunmaktadır:

1. Hisseli Tapu: Bir gayrimenkulün ortaklarını gösteren tapu türüdür. Gayrimenkulün kaç ortağı olduğu ve sahiplerinin isimleri açık bir şekilde hisseli tapuda yazar.

2. Kat İrtifaklı Tapu: İnşaat yapılacak veya yapılan arsa üzerinde sizin almak istediğiniz kat, daire, depo, işyeri gibi bağımsız bölümün payınıza düşen arsa tapusudur.

3. Müstakil Tapu: Taşınmazın tek bir kişiye ait olması durumudur. Hem gerçek bir kişi hem de şirketler ve kurumlar da müstakil tapu sahibi olabilir.

Tapu Devri

Taşınmaz mülklerin el değiştirmesine tapu devri denir. Tapu devri, satıcının başvurusu ile ilgili tapu dairelerinde gerçekleşir. Tapu Müdürlüğüne başvurmak için 2 yol mevcuttur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden online randevu alarak başvuru işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Diğer yol ise ilgili devlet dairesine gidip, sıramatik üzerine TC kimlik numaranızı girerek sıra alabilirsiniz. Ancak öncelik internet üzerinden randevu alan kişilere verilir.

Tapu Devir İşlemleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

• Başvurular hafta içi olmak kaydı ile, öğlene kadar yapılmaktadır.

• Tapu devri için alıcı ve satıcının ilgili tapu dairesinde hazır bulunması gerekmektedir. Ancak gerekli belgelere sahip vekiller aracılığı ile de işlem tamamlanabilmektedir.

• Randevu saatinize 15 dakika kala, başvuru yaptığınız Tapu ve Kadastro Müdürlüğü binasında olmanız gerekmektedir.

Tapu Devrinde Gerekli Belgeler

• Alıcı ve satıcının nüfus cüzdanı ve her ikisininde birer fotokopisi,

• Emlak beyan değerini gösteren belge,

• Taşınmazın bağlı olduğu belediyeden alınan "Vergi Borcu Yoktur" yazısı,

• Taşınmazın tapusunun aslı ve fotokopisi,

• Konut veya işyerinde zorunlu olan DASK sigortası, (Taşınmazın DASK sigortası yoksa alım-satımın yapılamayacağı için öncelikle herhangi bir sigorta acentesinden yaptırması gerekmektedir)

• Alım-satım işlemini emlakçı veya tam yetkili kişi yapacak ise vekaletname.

Bu belgeleri yanında bulunduran satıcılar alım satım işlemini sorunsuz halledebilir. Fakat tüzel kişilerin devir işlemlerinde daha farklı belgeler istenmektedir.

Şirket ve Tüzel Kişilerin Devir İşlemlerinde Gerekli Belgeler

• Şirket yetkilisinin imza sirküleri

• Şirketin vergi levhasının aslı ve örneği,

• Son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,

• Taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi

• Satışı vekil yapacaksa vekaletname,

• Taşınmaza ait ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.

Tapu Devri Süreci Nasıl Gerçekleşiyor?

Tapu işlemleri için öncelikle tapu dairesine ön başvuru gerçekleştiriliyor. İşleme dair cep telefonuna gelen SMS ile kişi bilgilendiriliyor. Tapu harçları bankalar üzerinden ödeniyor. Alıcı ve satıcı istenen belgeleri yanına alarak Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müracaat ediyor. Başvuru fişi alınarak işlemlere başlanıyor. Düzenlenen tüm belgeler tasdik edilerek yetkililere ulaştırılıyor. Tüm belgelerin ibrazının ardından tapu devri gerçekleşmiş oluyor. Kısa sürede gerçekleştirilen işlemlerin ardından arazi, konut gibi taşınmaz mülklerin tapusu el değiştirmiş oluyor.